Tisztelt Olvasó, Munkáltató!

Ez az oldal a munkavédelem, munkabiztonság igen fontos területén a munkáltatók, a munkabiztonsági szakembereket segítésére, információk, tapasztalatok stb. átadására, kapcsolatok felvételére jött létre. Az alábbiak főleg a munkáltatókhoz, cégvezetőkhöz szólnak:

Ha Önnek legalább 1 fő alkalmazottja van, akkor a Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény a hatálya Önre is vonatkozik. Ebben az esetben néhány kötelezettség mindenképpen tartozik Önre.

A felügyeletek szabálysértési bírságot, 50.000-10.000.000. Ft-ig terjedő munkavédelmi bírságot alkalmazhatnak a követelmények teljesítését elmulasztó, és ezzel a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyeztető munkáltatóval szemben. Ezen kívül a TB. egy esetleges gyógykezelés és a rokkant nyugdíj költségeit is követelheti Öntől. Hogy ezt Ön elkerülhesse, szeretném felhívni a figyelmét az alábbi munkavédelmi követelményekre, melyek Önre vonatkozó részének ismerete és betartása sok kellemetlenségtől és súlyos bírságoktól kímélheti meg. Ezen teendők nagy része munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül.

Ha az Ön tevékenysége telephely-engedély köteles, és enélkül próbál működni, a 80/1999. (VII.) Korm. rend. 8. § (5) alapján "a jegyző a tevékenység engedély nélkül történő gyakorlását azonnal végrehajtható határozattal megtiltja".

Ha Önnek legalább egy alkalmazottja van, akkor a munkahelyi kockázatértékelést mindenképpen kötelező elvégeztetnie, még akkor is, ha nem veszélyes tevékenységet folytat, pl. kisboltja van, irodai munkát végez stb. Ha veszélyes anyagokat is használ, akkor a tevékenység ÁNTSZ-hez történő bejelentésén túl el kell végeztetnie a vegyi anyagok kockázatainak felmérését is. Arról már ne is essék szó, hogyan méri fel a biológiai vagy a pszichoszociális kockázatokat.

Ha a munkavállalók egyéni védőeszközöket használnak (vagy kellene használniuk), Önnek ezek juttatási rendjéről szabályzatot kell készíttetnie.

Ez a védőeszközök használatának szabályait és munkakörönként a védőeszközök meghatározását  tartalmazza.

Önnek az alkalmazottak részére munkavédelmi oktatás megtartását naplóban kell dokumentálnia.

A munkáltató, munkavédelmi oktatás keretében belül gondoskodik arról, hogy a munkavállaló megismerje az általa használt technológia veszélyeit.

A munkavédelmi oktatás megtartása az alábbi esetekben kötelező:

  • munkába állás előtt,
  • munkahely vagy munkakör megváltozásakor,
  • a munkaeszköz átalakításakor
  • új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
  • veszélyes munkavégzési helyeken (beszállással végzett munka esetén),
  • új technológia bevezetésekor,
  • időszakosan (saját munkavédelmi szabályzás szerint),
  • munkabaleset esetén.

A munkavédelmi oktatás munkaidőben kell megtartva legyen, és szükség esetén időszakonként meg kell ismételtetni. Az ismétlés gyakoriságát a munkáltató, vagy a munkavédelmi szakember döntheti el. Az ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható. A munkavédelmi oktatást dokumentálni kell. Az ismeretek elsajátításának ellenőrzése a munkáltató feladata. Veszélyes munkafolyamatok, technológiák bevezetésekor a munkavédelmi oktatás az alapja lehet egy munkabaleset elkerülésének.

2004.05.01 óta a munkavédelmi oktatást nem kötelező évente megtartani (a tűzvédelmi oktatást igen!), ám erősen javasolt, mivel előírás az, hogy a munkavállalók a munkavégzés teljes időtartama alatt rendelkezzenek a munkájukhoz szükséges ismeretekkel. Az oktatás maga nem szaktevékenység, de a tematikát munkavédelmi szakembernek kell kialakítani.

Ha új vagy használt gépet vásárol, azok munkavédelmi üzembe helyezését Önnek kell írásban elrendelni, miután néhány további feltételnek eleget tett. Figyelem!  Ez csak a veszélyes gépekre vonatkozik. Ennek minősül az összes fűrészgép, marógép és gyalugép, targonca, daru, hegesztő berendezés stb.

Az üzembe helyezett munkaeszközöket Önnek általában ötévente felül kell vizsgáltatnia

2004. május elseje óta minden munkáltatónak a munkavédelmi szakfeladatok ellátására ki kell jelölnie valakit. Ennek a személynek a létszámtól és a tevékenység veszélyességi osztályától függően munkavédelmi szakképzettséggel kell rendelkeznie, és meghatározott óraszámban kell e tevékenységet ellátnia.

Önnek ki kell alakítania egy megelőzési stratégiát, (ennek egyik formája pl. a munkavédelmi szabályzat), melyben a vállalkozásra, cégre vonatkozó munkavédelmi szabályok írásba vannak rögzítve. Ennek elkészítése szintén munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül.

Ha Ön minden kötelezettségét teljesítette, és jogkövető módon járt el, reméljük nem történik baleset. Ha mégis, azt Önnek be kell jelenteni, kivizsgálni, és nyilvántartásba venni. Ezek nagy része munkavédelmi szaktevékenység, ezt kötelező szakemberrel elvégeztetni! Jó tudni azonban előre, hogy egy baleset komoly kártérítési kötelezettséggel is járhat, így egy esetleges hiba a vizsgálat során sokba kerülhet.

Címkék: munkavédelem

süti beállítások módosítása